Budowa chodnika na odcinku drogi pow. nr 1734N gr. pow. – Jeziorowskie Kruklanki, koło miejscowości Brożówka

W związku z budową chodnika na odcinku drogi pow. nr 1734N gr. pow. – Jeziorowskie Kruklanki, koło miejscowości Brożówka, w lokalizacji 4+713 do km 5+227,63, mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym.
Termin realizacji zadania: październik 2018 r. – maj 2019 r.
Wykonawca robót: BRUKLAND Piotr Dadełło, ul. Pierkunowska 25, 11-500 Giżycko
Kierownik budowy: Barbara Dadełło
Inspektor nadzoru inwestorskiego: Łukasz Dziemiańczuk

Wielkość czcionki
Kontrast