Godziny otwarcia mostu obrotowego w Giżycku w 2018 roku

W miesiącach kwiecień – czerwiec oraz wrzesień – październik 2018 r., z wyłączeniem weekendu majowego (28 kwietnia – 6 maja) oraz weekendu po święcie „Bożego Ciała” (31 maja – 3 czerwca), w przypadku potrzeby uruchomienia przeprawy, obiekt będzie otwierany dla ruchu wodnego po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą mostu. Godzinę przeprawy będzie ustalać obsługa w niżej wymienionych godzinach:

W przypadku jeżeli jednostka pływająca nie powiadomi o chęci przepływu a dopłynie do obiektu mniej niż 15 minut przed otwarciem mostu dla ruchu kołowego będzie zmuszona do oczekiwania na kolejne otwarcie.

Otwierany dla ruchu wodnego Otwierany dla ruchu kołowego
10:35 – 10:55 11:00 – 12:00
12:05 – 12:55 13:00 – 13:30
13:35 – 14:25 14:30 – 16:00
16:05 – 17:25 17:30 – 10:30

W dniach 15 czerwca – 31 sierpnia 2018 r., a także w weekend majowy (28 kwietnia – 6 maja) oraz weekend po święcie „Bożego Ciała” (31 maja – 3 czerwca), most otwierany będzie dla ruchu wodnego i przejezdny dla ruchu kołowego w niżej wymienionych godzinach:

Otwierany dla ruchu wodnego Otwierany dla ruchu kołowego
8:05 – 8:25 8:30 – 10:30
10:35 – 11:25 11:30 – 12:00
12:05 – 12:55 13:00 – 13:30
13:35 – 14:25 14:30 – 16:00
16:05 – 17:25 17:30 – 18:30
18:35 – 18:55 19:00 – 20:30
20:35 – 21:15 21:20 – 8:00

W okresie listopad – marzec most będzie zamknięty dla ruchu wodnego.

Pojazdy i jednostki pływające uprzywilejowane, biorące udział w akcjach ratunkowych będą przepuszczane, a most będzie dla nich otwierany i przejezdny poza ustalonymi godzinami, zarówno dla ruchu kołowego jak i wodnego.

Kontakt telefoniczny do obsługi mostu – w celu uzgodnienia otwarcia: 726 888 878

Zarządzający obiektem – Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku – kontakt w sytuacjach awaryjnych: 693 979 706

Terminarz do pobrania (pdf)