Apel ws. zanieczyszczania dróg

Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku apeluje do kierowców, szczególnie pojazdów ciężarowych prowadzących prace na placach budowy, maszyn i pojazdów rolniczych wyjeżdżając z pól uprawnych, dróg gruntowych o to, aby zwracali uwagę na stan swoich pojazdów. Złogi błota i innych substancji pozostawione na drodze są bardzo niebezpieczne dla użytkowników dróg i mogą w bardzo dużym stopniu przyczynić się do powstawania zdarzeń drogowych. Jeśli już do zanieczyszczenia drogi doszło, należy dochować należytej staranności i niezwłocznie przystąpić do jej oczyszczenia, zachowując przy tym bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników drogi.
Przypominamy, że – zabrania się zaśmiecania lub zanieczyszczania dróg. Kierowcom, którzy wyjeżdżając z placu budowy, czy drogi gruntowej pozostawiają za sobą warstwę błota, grożą sankcje z art. 91 kodeksu wykroczeń.

Grzegorz Moszczyński
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Giżycku

W związku z zagrożeniem epidemicznym w naszym kraju, zachęcamy do załatwiania spraw z wykorzystaniem e-usług - wniosków elektronicznych.
W związku z zagrożeniem epidemicznym w naszym kraju, zachęcamy do załatwiania spraw z wykorzystaniem e-usług - wniosków elektronicznych.