Dojazd do centrum w trakcie przebudowy al. 1 Maja

W związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa odcinka al. 1 Maja w Giżycku” Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku informuje o możliwości dojazdu do centrum następującymi trasami:

1: ul. Królowej Jadwigi -ul. Kombatantów – ul. Smętka – placem Targowym – ul. Traugutta – do al. 1 Maja,

2: ul. Hetmańską – ul. Batorego – ul. Mazurską – do ul. Kościuszki,

3: ul. Kościuszki – drogami wewnętrznymi o nawierzchni gruntowej – do ul. Suwalskiej,

zgodnie z zamieszczoną poniżej mapą.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku
Grzegorz Moszczyński

W związku z zagrożeniem epidemicznym w naszym kraju, zachęcamy do załatwiania spraw z wykorzystaniem e-usług - wniosków elektronicznych.
W związku z zagrożeniem epidemicznym w naszym kraju, zachęcamy do załatwiania spraw z wykorzystaniem e-usług - wniosków elektronicznych.