Pożegnanie pracownika odchodzącego na emeryturę

W dniu 5 lutego br. odbyło się pożegnanie odchodzącej na emeryturę Koleżanki Teresy Wołodźko, pełniącej funkcję Kierownika Sekcji budowy dróg i mostów.
Teresa Wołodźko była zatrudniona w biurze Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku od początku jego powstania, tj. od 1999 r. Warto podkreślić, serdeczna i szczera koleżanka, w wykonywaniu powierzonych zadań wykazywała się zawsze rzetelnością i zaangażowaniem. Dyrektor ZDP Grzegorz Moszczyński podziękował odchodzącej na emeryturę za wkład pracy wniesiony na rzecz ZDP, kompetencje i profesjonalizm w wykonywaniu powierzonych obowiązków oraz przekazał w imieniu własnym oraz całej załogi życzenia zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.

W związku z zagrożeniem epidemicznym w naszym kraju, zachęcamy do załatwiania spraw z wykorzystaniem e-usług - wniosków elektronicznych.
W związku z zagrożeniem epidemicznym w naszym kraju, zachęcamy do załatwiania spraw z wykorzystaniem e-usług - wniosków elektronicznych.