Przebudowa drogi powiatowej nr 1706N Konopki Wlk. – Talki – Ranty – Wydminy na odcinku Cybulki – Wydminy

Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku informuje, że w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1706N Konopki Wlk. – Talki – Ranty – Wydminy na odcinku Cybulki – Wydminy” mogą nastąpić utrudnienia w ruchu.

Okres realizacji: lipiec-listopad 2021

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z/s w Gajewie
ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko
Kierownik budowy: Leszek Laskowski

Inwestor:
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko
Inspektor nadzoru inwestorskiego: Łukasz Borsuk tel. 87 429 34 26

W związku z zagrożeniem epidemicznym w naszym kraju, zachęcamy do załatwiania spraw z wykorzystaniem e-usług - wniosków elektronicznych.
W związku z zagrożeniem epidemicznym w naszym kraju, zachęcamy do załatwiania spraw z wykorzystaniem e-usług - wniosków elektronicznych.