Przebudowa drogi powiatowej nr 1714N Wydminy – Wężówka – gr. pow., w miejscowości Wężówka

Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku informuje, że w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1714N Wydminy – Wężówka – gr. pow., w miejscowości Wężówka” nastąpią utrudnienia w ruchu.

Termin realizacji zadania: listopad 2019 – sierpień 2020 r.

Wykonawca robót:
STRABAG Sp. z o.o., 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10
Kierownik budowy: Zbigniew Wnorowski, tel. 607 693 012
Inwestor:
Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
ul. Węgorzewska 4
11-500 Giżycko
Inspektor nadzoru inwestorskiego: Barbara Dadełło, tel. 602 367 531

Wielkość czcionki
Kontrast