Przebudowa/rozbudowa odcinka al. 1 Maja w Giżycku

Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku informuje, że w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa odcinka al. 1 Maja w Giżycku” mogą nastąpić utrudnienia w ruchu. Szczegółowe informacje odnośnie planowanych utrudnień oraz zmiany organizacji ruchu w czasie prowadzenia robót budowalnych będą umieszczane na bieżąca na stronie www.zdpgizycko.pl w zakładce Utrudnienia w ruchu.

Okres realizacji: luty-grudzień 2022
Wykonawca:
Konsorcjum:
Lider: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Węgorzewska 4, Gajewo, 11-500 Giżycko,
Partner:
Mazurskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Kruklin 40, 11-500 Giżycko,

Kierownik budowy: Leszek Laskowski
Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko
Inspektor nadzoru inwestorskiego: Firma Inżynieryjno Projektowa Maciej Domysławski, ul. Bohaterów 35, 16-400 Suwałki

W związku z zagrożeniem epidemicznym w naszym kraju, zachęcamy do załatwiania spraw z wykorzystaniem e-usług - wniosków elektronicznych.
W związku z zagrożeniem epidemicznym w naszym kraju, zachęcamy do załatwiania spraw z wykorzystaniem e-usług - wniosków elektronicznych.