Wstrzymanie bezpośredniej obsługi interesantów

Z uwagi na obecną sytuację, związaną z zagrożeniem epidemicznym w naszym kraju, w myśl ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842), od 9 listopada 2020 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku wstrzymuje do odwołania bezpośrednią obsługę interesantów przez pracowników oraz wstrzymuje możliwość dokonywania płatności gotówkowych w kasie. Prosimy o załatwianie spraw drogą telefoniczną, e-mailową lub poprzez skrzynkę podawczą. Praca urzędnicza pozostaje bez zmian. Kontakt bezpośredni zostaje zawieszony ze względów bezpieczeństwa. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, spowodowane stanem wyższej konieczności i liczymy na zrozumienie.
Pisma, wnioski i inne dokumenty można zostawić w wystawionej urnie, bez potwierdzenia wpływu.

W związku z zagrożeniem epidemicznym w naszym kraju, zachęcamy do załatwiania spraw z wykorzystaniem e-usług - wniosków elektronicznych.
W związku z zagrożeniem epidemicznym w naszym kraju, zachęcamy do załatwiania spraw z wykorzystaniem e-usług - wniosków elektronicznych.