„Budowa chodnika wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1734N gr. pow. – Jeziorowskie – Kruklanki koło miejscowości Brożówka (przebudowa drogi)”
Wykonawca robót:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółką z o. o., Gajewo, 11-500 Giżycko,
ul. Węgorzewska 4
Wartość inwestycji: 933 402,87 zł (brutto).

Współfinansowanie:
Gmina Kruklanki: 379 195,00 zł,
Fundusz Dróg Samorządowych: 467 394,77 zł.

>> Zrealizowane inwestycje i zadania w trakcie realizacji.
>> Projekty realizowane z udziałem środków z funduszy krajowych.