Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółką z o.o., Gajewo, 11-500 Giżycko, ul. Węgorzewska 4.
Wartość zadania: 203 343,60 zł (brutto).
Współfinansowanie: Gmina Miłki 101 671,80 zł.

>> Powrót do listy zrealizowanych zadań.