Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na ulicy Grunwaldzkiej w Wydminach
Przedmiotem zadania w formule zaprojektuj i wybuduj jest wykonanie prac projektowych i robót budowlanych polegających na poprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na ulicy Grunwaldzkiej w Wydminach .
Zakres robót polegający na Poprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych ulicy Grunwaldzkiej w Wydminach obejmuje:
– doposażenia przejść w znaki aktywne D-6 „kroczący ludzik” wraz z tabliczką T-27 na tle folii fluorescencyjnej,
– wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego P-10 na czerwonym tle,
– zastosowanie płytek dla niewidomych na dojściach dla pieszych,
– wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu

Termin realizacji: listopad 2022 – grudzień 2022

Wykonawca:
Krzysztof Szwejk LOG,
Bystry 5G, 11-500 Giżycko,

Całkowita wartość inwestycji: 102 000,00 zł
Dofinansowano z „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”: 100 000,00 zł

>> Zrealizowane inwestycje i zadania w trakcie realizacji
>> Projekty realizowane z udziałem środków z funduszy krajowych