Wykonawca robót:
BRUKLAND Piotr Dadełło,
ul. Perkunowska 25,
11-500 Giżycko

Wartość zadania: 82 614,49 zł
Długość odcinka: 245 m