Dodatkowe otwarcie mostu w dniach 16-19 sierpnia w 2021 r.

W dniu 16-19 sierpnia 2021 r. w zależności od warunków pogodowych, w godzinach wieczornych odbędzie się dodatkowe otwarcie mostu w związku z organizacją imprezy pn.: „Wpław po rekord 2021”. Dokładna godzina przedmiotowego otwarcia zostanie podana przez organizatora imprezy w lokalnych mediach.

Remont drogi powiatowej nr 1803N na odcinku Guty – do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 592

Okres realizacji: lipiec-listopad 2021 Przedmiotem zadania jest remont drogi powiatowej nr 1803N w lokalizacji robót od km 9+770 do km 13+230, długości 3,460 km. Zakres zadania obejmuje wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką kruszywa niezwiązanego, wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy oraz remont istniejących zjazdów. Wartość: 1 669 582,07 zł Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S. A. w Suwałkach, ul. Przytorowa 24, […]

Awaria mostu obrotowego

Aktualizacja: Most został naprawiony. W dniu 16.06.2021 r. doszło do awarii mostu obrotowego. Most jest w pozycji otwartej dla drogi wodnej. Trwa usuwanie awarii. Przejezdność na moście zostanie przywrócona niezwłocznie po usunięciu awarii, w ciągu najbliższych godzin.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1706N Konopki Wlk. – Talki – Ranty – Wydminy na odcinku Cybulki – Wydminy

Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku informuje, że w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1706N Konopki Wlk. – Talki – Ranty – Wydminy na odcinku Cybulki – Wydminy” mogą nastąpić utrudnienia w ruchu. Okres realizacji: lipiec-listopad 2021 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z/s w Gajewie ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko Kierownik budowy: Leszek Laskowski Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych […]

Przywrócenie działania przycisków dla pieszych

Od dnia 1 czerwca 2021 r. (wtorek) zostanie przywrócone działanie przycisków na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów z sygnalizacją świetlną w ciągu ul. Warszawskiej w Giżycku. Zielone światło dla pieszych i rowerzystów zapali się jedynie po wciśnięciu przycisku.

Życzenia na Dzień Drogowca i Transportowca

Z okazji dzisiejszego święta życzę wszystkim drogowcom i transportowcom, a w szczególności pracownikom Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, a także poczucia satysfakcji z wykonywanej pracy, tak ważnej dla wszystkich mieszkańców powiatu oraz odwiedzających nas turystów. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku Grzegorz Moszczyński

Terminarz mostu obrotowego na 2021 r.

W zakładce Terminarz mostu obrotowego został udostępniony zaktualizowany terminarz na rok 2021.

Pożegnanie pracownika odchodzącego na emeryturę

W dniu 5 lutego br. odbyło się pożegnanie odchodzącej na emeryturę Koleżanki Teresy Wołodźko, pełniącej funkcję Kierownika Sekcji budowy dróg i mostów. Teresa Wołodźko była zatrudniona w biurze Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku od początku jego powstania, tj. od 1999 r. Warto podkreślić, serdeczna i szczera koleżanka, w wykonywaniu powierzonych zadań wykazywała się zawsze rzetelnością i zaangażowaniem. Dyrektor ZDP Grzegorz Moszczyński podziękował odchodzącej na emeryturę za wkład pracy wniesiony […]

Uwaga – zmiana stałej organizacji ruchu na ul. Warszawskiej w Giżycku

Aktualizacja: w dniu 17.12.2020 r. sygnalizacja zostanie uruchomiona w trybie awaryjnym, a od dnia 23.12.2020 r. rozpocznie się właściwe funkcjonowanie sygnalizacji (w trybie stałoczasowym, bez funkcjonowania przycisków dla pieszych). W sezonie turystycznym (1 czerwca – 31 sierpnia) sygnalizacja na przejściu będzie pracować w programie akomodacyjnym przez całą dobę. Poza sezonem program akomodacyjny będzie realizowany za dnia, a w godzinach nocnych sygnalizacja będzie pracować w trybie awaryjnym (sygnał żółty pulsujący […]

Wstrzymanie bezpośredniej obsługi interesantów

Z uwagi na obecną sytuację, związaną z zagrożeniem epidemicznym w naszym kraju, w myśl ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842), od 9 listopada 2020 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku wstrzymuje do odwołania bezpośrednią obsługę interesantów przez pracowników oraz wstrzymuje możliwość dokonywania płatności gotówkowych w kasie. Prosimy […]