Likwidacja miejsc niebezpiecznych na drogach powiatowych

Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku informuje, że w związku z realizacją zadania pn.: „Likwidacja miejsc niebezpiecznych na drogach powiatowych” mogą nastąpić utrudnienia w ruchu. Lokalizacja: – droga powiatowa 1738N na odcinku od km 11+583 do km 11+638 – droga powiatowa 1736N na odcinku od km 6+590 do km 6+690 – droga powiatowa 1746N na odcinku od km 1+950 do km 2+070 – droga powiatowa 1740N na odcinku od km 1+350 do km 1+386 – […]

Remont drogi powiatowej nr 1738N na odcinku Kruklanki – Żywki

Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku informuje, że w związku z realizacją zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1738N na odcinku Kruklanki – Żywki.” mogą nastąpić utrudnienia w ruchu. Okres realizacji: październik-grudzień 2021 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki Kierownik budowy: Marek Kropiwnicki Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko Inspektor nadzoru inwestorskiego: Łukasz Borsuk tel. 87 429 […]

Czasowe zamknięcie ul. Armii Krajowej

Zarząd Dróg Powiatowych informuje, że w związku z planowanym odtworzeniem nawierzchni jezdni ul. Armii Krajowej w Giżycku przewiduje się zamknięcie niniejszej ulicy w dniu 19.10.2021 r. Za utrudnienia przepraszamy.

V Półmaraton Wydminy

Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku informuje, iż w związku z przeprowadzeniem imprezy pn. „V Półmaraton Wydminy” w dniu 25 września 2021 r. w godzinach 15:30 – 18:00 na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1706N z drogą wojewódzką nr 655 w msc. Wydminy oraz drogi powiatowej nr 1823N z drogą wojewódzką nr 655 w msc. Siedliska mogą wystąpić utrudnienia w ruchu.

Kondolencje

13 września 2021 r. z najgłębszym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Andrzeja Morskiego – właściciela firmy Zakład Usługowy Roboty Ogólnobudowlane i Tereny Zielone, wieloletniego współpracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku. Śp. Andrzej Morski był wykonawcą wielu zadań realizowanych w ciągu dróg powiatowych. Zapamiętamy go jako zawsze zaangażowaną i chętną do współpracy osobę, dla której nie było rzeczy „niemożliwych”. Z rodziną oraz wszystkimi bliskimi zmarłego łączymy […]

Kradzież barier energochłonnych

W związku z nagminnym procederem kradzieży barier energochłonnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w powiecie giżyckim, zwracam się z prośbą do uczestników ruchu drogowego o zgłaszanie wszelkich zaobserwowanych prób kradzieży urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Kradzież barier stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego i może negatywnie wpłynąć na skutki zdarzeń drogowych, powodując zagrożenie zdrowia i życia użytkowników dróg. Jednocześnie informuję, że bariery zostały oznaczone przez pracowników ZDP, co […]

Czasowe zamknięcie drogi pow. nr 1706N dla ruchu w związku z przebudową na odcinku Cybulki – Wydminy

Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku informuje, że w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1706N Konopki Wlk. – Talki – Ranty – Wydminy na odcinku Cybulki – Wydminy” od dnia 20.09.2021 r. droga powiatowa nr 1706N może być czasowo zamknięta dla ruchu. Wyznaczono objazd drogami: powiatową na odcinku Wydminy-Wężówka i gminną na odcinku Wężówka-Cybulki.

Dodatkowe otwarcie mostu w dniach 16-19 sierpnia w 2021 r.

W dniu 16-19 sierpnia 2021 r. w zależności od warunków pogodowych, w godzinach wieczornych odbędzie się dodatkowe otwarcie mostu w związku z organizacją imprezy pn.: „Wpław po rekord 2021”. Dokładna godzina przedmiotowego otwarcia zostanie podana przez organizatora imprezy w lokalnych mediach.

Remont drogi powiatowej nr 1803N na odcinku Guty – do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 592

Przedmiotem zadania jest remont drogi powiatowej nr 1803N w lokalizacji robót od km 9+770 do km 13+230, długości 3,460 km. Zakres zadania obejmuje wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką kruszywa niezwiązanego, wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy oraz remont istniejących zjazdów. Wartość: 1 669 582,07 zł Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S. A. w Suwałkach, ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki Kierownik budowy: […]

Awaria mostu obrotowego

Aktualizacja: Most został naprawiony. W dniu 16.06.2021 r. doszło do awarii mostu obrotowego. Most jest w pozycji otwartej dla drogi wodnej. Trwa usuwanie awarii. Przejezdność na moście zostanie przywrócona niezwłocznie po usunięciu awarii, w ciągu najbliższych godzin.