Uwaga – zmiana stałej organizacji ruchu na ul. Warszawskiej w Giżycku

Aktualizacja: w dniu 17.12.2020 r. sygnalizacja zostanie uruchomiona w trybie awaryjnym, a od dnia 23.12.2020 r. rozpocznie się właściwe funkcjonowanie sygnalizacji (w trybie stałoczasowym, bez funkcjonowania przycisków dla pieszych). W sezonie turystycznym (1 czerwca – 31 sierpnia) sygnalizacja na przejściu będzie pracować w programie akomodacyjnym przez całą dobę. Poza sezonem program akomodacyjny będzie realizowany za dnia, a w godzinach nocnych sygnalizacja będzie pracować w trybie awaryjnym (sygnał żółty pulsujący […]

Konsultacje w sprawie dokumentacji projektowej al. 1 Maja w Giżycku

Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku zlecił wykonanie dokumentacji projektowej na kontynuację przebudowy al. 1 Maja w Giżycku. Przedmiotowa dokumentacja uwzględnia m.in. przebudowę skrzyżowania z ul. Kościuszki, które jest jednym z najbardziej kolizyjnych w Giżycku. Z prowadzonej przez Zarząd Dróg analizy bezpieczeństwa ruchu wynika, że w ostatnich pięciu latach na ww. skrzyżowaniu lub w jego obrębie doszło do 36 zdarzeń drogowych. Przedłożona do wglądu propozycja jest wariantem wyjściowym i wymaga analizy a wręcz niektóre, szczegółowe […]

Wstrzymanie bezpośredniej obsługi interesantów

Z uwagi na obecną sytuację, związaną z zagrożeniem epidemicznym w naszym kraju, w myśl ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842), od 9 listopada 2020 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku wstrzymuje do odwołania bezpośrednią obsługę interesantów przez pracowników oraz wstrzymuje możliwość dokonywania płatności gotówkowych w kasie. Prosimy […]

Wyłączenie przycisków dla pieszych

Z uwagi na obecną sytuację, związaną z zagrożeniem epidemiologicznym w naszym kraju, przyciski dla pieszych na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną w ciągu ul. Warszawskiej zostały wyłączone. Zielone światło dla pieszych zapali się automatycznie.