Przywrócenie działania przycisków dla pieszych

Od dnia 1 czerwca 2021 r. (wtorek) zostanie przywrócone działanie przycisków na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów z sygnalizacją świetlną w ciągu ul. Warszawskiej w Giżycku. Zielone światło dla pieszych i rowerzystów zapali się jedynie po wciśnięciu przycisku.

Życzenia na Dzień Drogowca i Transportowca

Z okazji dzisiejszego święta życzę wszystkim drogowcom i transportowcom, a w szczególności pracownikom Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, a także poczucia satysfakcji z wykonywanej pracy, tak ważnej dla wszystkich mieszkańców powiatu oraz odwiedzających nas turystów. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku Grzegorz Moszczyński

Terminarz mostu obrotowego na 2021 r.

W zakładce Terminarz mostu obrotowego został udostępniony zaktualizowany terminarz na rok 2021.

Pożegnanie pracownika odchodzącego na emeryturę

W dniu 5 lutego br. odbyło się pożegnanie odchodzącej na emeryturę Koleżanki Teresy Wołodźko, pełniącej funkcję Kierownika Sekcji budowy dróg i mostów. Teresa Wołodźko była zatrudniona w biurze Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku od początku jego powstania, tj. od 1999 r. Warto podkreślić, serdeczna i szczera koleżanka, w wykonywaniu powierzonych zadań wykazywała się zawsze rzetelnością i zaangażowaniem. Dyrektor ZDP Grzegorz Moszczyński podziękował odchodzącej na emeryturę za wkład pracy wniesiony […]

Odśnieżanie chodników

Przypominamy, iż w okresie zimowym właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia utrzymania czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Kwestie tę precyzyjne reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach […]

Uwaga – zmiana stałej organizacji ruchu na ul. Warszawskiej w Giżycku

Aktualizacja: w dniu 17.12.2020 r. sygnalizacja zostanie uruchomiona w trybie awaryjnym, a od dnia 23.12.2020 r. rozpocznie się właściwe funkcjonowanie sygnalizacji (w trybie stałoczasowym, bez funkcjonowania przycisków dla pieszych). W sezonie turystycznym (1 czerwca – 31 sierpnia) sygnalizacja na przejściu będzie pracować w programie akomodacyjnym przez całą dobę. Poza sezonem program akomodacyjny będzie realizowany za dnia, a w godzinach nocnych sygnalizacja będzie pracować w trybie awaryjnym (sygnał żółty pulsujący […]

Konsultacje w sprawie dokumentacji projektowej al. 1 Maja w Giżycku

Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku zlecił wykonanie dokumentacji projektowej na kontynuację przebudowy al. 1 Maja w Giżycku. Przedmiotowa dokumentacja uwzględnia m.in. przebudowę skrzyżowania z ul. Kościuszki, które jest jednym z najbardziej kolizyjnych w Giżycku. Z prowadzonej przez Zarząd Dróg analizy bezpieczeństwa ruchu wynika, że w ostatnich pięciu latach na ww. skrzyżowaniu lub w jego obrębie doszło do 36 zdarzeń drogowych. Przedłożona do wglądu propozycja jest wariantem wyjściowym i wymaga analizy a wręcz niektóre, szczegółowe […]

Wstrzymanie bezpośredniej obsługi interesantów

Z uwagi na obecną sytuację, związaną z zagrożeniem epidemicznym w naszym kraju, w myśl ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842), od 9 listopada 2020 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku wstrzymuje do odwołania bezpośrednią obsługę interesantów przez pracowników oraz wstrzymuje możliwość dokonywania płatności gotówkowych w kasie. Prosimy […]

Wyłączenie przycisków dla pieszych

Z uwagi na obecną sytuację, związaną z zagrożeniem epidemiologicznym w naszym kraju, przyciski dla pieszych na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną w ciągu ul. Warszawskiej zostały wyłączone. Zielone światło dla pieszych zapali się automatycznie.