Informacja o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych i remontowych na sieci dróg powiatowych w latach 2019 – 2022 oraz zadaniach będących w trakcie realizacji

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NA SIECI DRÓG POWIATOWYCH W LATACH 2019 – 2022 W latach 2019 – 2022 na sieci dróg powiatowych zostało wykonanych 65 zadań inwestycyjnych i remontowych na kwotę 48 138 513,82 zł, w tym: koszt zrealizowanych zadań inwestycyjnych wyniósł 30 258 549,55 zł, remontowych 17 879 964,27 zł, 8 dokumentacji projektowych na łączną kwotę 492 655,30 zł. Ogółem, w tym […]

Informacja o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych i remontowych na sieci dróg powiatowych w latach 2020 – 2022 oraz zadaniach będących w trakcie realizacji

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NA SIECI DRÓG POWIATOWYCH W LATACH 2020 – 2022 W latach 2020 – 2022 na sieci dróg powiatowych zostało wykonanych 46 zadań inwestycyjnych i remontowych na kwotę 41 426 238,99 zł, w tym: koszt zrealizowanych zadań inwestycyjnych wyniósł 24 932 031,86 zł, remontowych 16 494 207,13 zł 7 dokumentacji projektowych na łączną kwotę 458 255,30 zł. Ogółem, […]

Akcja informacyjna w Giżycku

NOŚ ODBLASKI – BĄDŹ WIDOCZNY – BĄDŹ BEZPIECZNY Akcja informacyjna w Giżycku W dniu 21.12.2022 r. o godz. 10:00 na ul. Warszawskiej i placu Grunwaldzkim w Giżycku przedstawiciele Powiatu Giżyckiego – Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku, przy współpracy i udziale Gminy Miejskiej Giżycko, Komendy Powiatowej Policji w Giżycku oraz Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku przeprowadzili akcję informacyjną dotyczącą prawidłowego zachowania niechronionych uczestników ruchu drogowego. Akcja miała   na celu propagowanie […]

Akcja informacyjna w Wydminach

NOŚ ODBLASKI – BĄDŹ WIDOCZNY – BĄDŹ BEZPIECZNY Akcja informacyjna w Wydminach W dniu 22.12.2022 r. o godz. 10:00 na ul. Grunwaldzkiej w Wydminach przedstawiciele Powiatu Giżyckiego – Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku, przy współpracy i udziale Gminy Wydminy, Komendy Powiatowej Policji w Giżycku (posterunek w Wydminach) przeprowadzili akcję informacyjną dotyczącą prawidłowego zachowania niechronionych uczestników ruchu drogowego. Akcja miała   na celu propagowanie odpowiednich zachowań na przejściach dla pieszych oraz poruszania […]

Utrudnienia w ruchu – remont drogi powiatowej nr 1740N na odcinku Żywki Małe-Lipowo

Informujemy, że w związku z realizacją zadania pn.: „Remont strategicznych dróg powiatowych Powiatu Giżyckiego w podziale na 5 części o łącznej długości 18,20 km” w okresie październik-grudzień 2022 r. na drodze powiatowej nr 1740N na odcinku Żywki Małe-Możdzany-Jurkowo-Lipowo wystąpią utrudnienia w ruchu z możliwą czasową nieprzejezdnością drogi. Sygnaliści będą kierować ruchem. Przepraszamy za utrudnienia. Z poważaniem Grzegorz Moszczyński Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku