INFORMACJA O UTRUDNIENIACH W RUCHU NA DROGACH POWIATOWYCH

Lista utrudnień

03Lip

Utwardzenie drogi pow. nr 1827N Pieczonki – Kożuchy Wielkie w miejscowości Nowe Sołdany (od km 0+043 do km 0+335)

W związku z realizacją zadania pn.: Utwardzenie drogi pow. nr 1827N Pieczonki - Kożuchy Wielkie w miejscowości Nowe Sołdany (od km 0+043 do km 0+335), mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym. Termin realizacji zadania: lipiec – wrzesień 2019 r. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Gajewo ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko Kierownik budowy: Anatol Maksimiuk, tel. 501 670 877 Inspektor nadzoru inwestorskiego: Łukasz Borsuk, tel. 87 429 34 26
03Lip

Utwardzenie drogi pow. nr 1833N Siedliska – Lipińskie w miejscowości Lipińskie (od km 6+350 do km 6+700)

W związku z realizacją zadania pn.: Utwardzenie drogi pow. nr 1833N Siedliska – Lipińskie w miejscowości Lipińskie (od km 6+350 do km 6+700), mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym. Termin realizacji zadania: lipiec – wrzesień 2019 r. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Gajewo ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko Kierownik budowy: Jan Gawejko, tel. 502 422 450 Inspektor nadzoru inwestorskiego: Łukasz Borsuk, tel. 87 429 34 26
03Lip

Wzmocnienie nawierzchni drogi pow. nr 1726N Ryn – Stara Rudówka (od km 3+237 do k m 3+837)

W związku z realizacją zadania pn.: Wzmocnienie nawierzchni drogi pow. nr 1726N Ryn – Stara Rudówka (od km 3+237 do k m 3+837), mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym. Termin realizacji zadania: lipiec – wrzesień 2019 r. Wykonawca robót: Konsorcjum: Lider: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki Partner: „Altor” Spółka z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki Kierownik budowy: Marek Kropiwnicki, tel. 668 205 614 Inspektor nadzoru inwestorskiego: Łukasz Borsuk, tel. 87 429 34 26
03Lip

Remont drogi pow. nr 1791N Skop – Stara Rudówka, na odcinku Skop – Monetki (od km 0+333 do km 0+873)

W związku z realizacją zadania pn.: Remont drogi pow. nr 1791N Skop - Stara Rudówka, na odcinku Skop -Monetki (od km 0+333 do km 0+873), mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym. Termin realizacji zadania: lipiec – wrzesień 2019 r. Wykonawca robót: STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków Kierownik budowy: Adam Pistor, tel. 884 202 863 Inspektor nadzoru inwestorskiego: Łukasz Borsuk, tel. 87 429 34 26
03Lip

Remont drogi pow. nr 1823N na odcinku Upałty – Kruklin (od km 8+150 do km 8+507)

W związku z realizacją zadania pn.: Remont drogi pow. nr 1823N na odcinku Upałty – Kruklin (od km 8+150 do km 8+507), mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym. Termin realizacji zadania: lipiec – wrzesień 2019 r. Wykonawca robót: STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków Kierownik budowy: Adam Pistor, tel. 884 202 863 Inspektor nadzoru inwestorskiego: Łukasz Borsuk, tel. 87 429 34 26
03Lip

Remont drogi pow. nr 1710N na odcinku Lipińskie -Wydminy (od km 11+540 do km 12+140)

W związku z realizacją zadania pn.: Remont drogi pow. nr 1710N na odcinku Lipińskie - Wydminy (od km 11+540 do km 12+140), mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym. Termin realizacji zadania: lipiec – wrzesień 2019 r. Wykonawca robót: STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków Kierownik budowy: Adam Pistor, tel. 884 202 863 Inspektor nadzoru inwestorskiego: Łukasz Borsuk, tel. 87 429 34 26
19Cze

Przebudowa al. 1 Maja w Giżycku, na odcinku od skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi do skrzyżowania z ul. Kasztelańską – II etap

W związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa al. 1 Maja w Giżycku, na odcinku od skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi do skrzyżowania z ul. Kasztelańską”, od dnia 24.06.2019 r. zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy na al. 1 Maja, na odcinku od skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi do skrzyżowania typu rondo z ul. Obwodową. Mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym. Termin realizacji zadania: maj 2019 r. – sierpień 2019 r. Wykonawca robót: STRABAG Sp. z o.o., 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10 Kierownik budowy: Adam Pistor, tel. 884 202 863 Inspektor nadzoru inwestorskiego: Tomasz Ramotowski, tel. 600 314 577
28Maj

Prace utrzymaniowe – zieleń przydrożna

W związku z prowadzonymi pracami utrzymaniowymi zieleni przydrożnej przy drogach powiatowych zamiejskich, w najbliższych tygodniach mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu. Prace obejmować będą głównie koszenie poboczy oraz zabiegi w koronach drzew.
14Maj

Przebudowa al. 1 Maja w Giżycku, na odcinku od skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi do skrzyżowania z ul. Kasztelańską

W związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa al. 1 Maja w Giżycku, na odcinku od skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi do skrzyżowania z ul. Kasztelańską”, mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym. Termin realizacji zadania: maj 2019 r. – sierpień 2019 r. Wykonawca robót: STRABAG Sp. z o.o., 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10 Kierownik budowy: Adam Pistor, tel. 884 202 863 Inspektor nadzoru inwestorskiego: Tomasz Ramotowski, tel. 600 314 577
13Maj

Przebudowa drogi powiatowej nr 1823N Giżycko – Kożuchy Wielkie – Kruklin – Sucholaski na odcinku miejscowości Kożuchy Wielkie

W związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1823N Giżycko - Kożuchy Wielkie - Kruklin - Sucholaski na odcinku miejscowości Kożuchy Wielkie”, mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym. Termin realizacji zadania: maj 2019 r. – wrzesień 2019 r. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Gajewo, ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko Kierownik budowy: Przemysław Trejbszo, tel. 502 422 460 Inspektor nadzoru inwestorskiego: Barbara Dadełło, tel. 602 367 531
30Paź

Budowa chodnika na odcinku drogi pow. nr 1734N gr. pow. – Jeziorowskie Kruklanki, koło miejscowości Brożówka

W związku z budową chodnika na odcinku drogi pow. nr 1734N gr. pow. – Jeziorowskie Kruklanki, koło miejscowości Brożówka, w lokalizacji 4+713 do km 5+227,63, mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym. Termin realizacji zadania: październik 2018 r. – maj 2019 r. Wykonawca robót: BRUKLAND Piotr Dadełło, ul. Pierkunowska 25, 11-500 Giżycko Kierownik budowy: Barbara Dadełło Inspektor nadzoru inwestorskiego: Łukasz Dziemiańczuk