Awaria kanalizacji deszczowej w miejscowości Antonowo

W związku z awarią urządzenia kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1805N ul. Sympatycznej w miejscowości Antonowo zwracamy się o zachowanie szczególnej ostrożności przy korzystaniu z drogi. Staramy się jak najszybciej usunąć awarię.

Z poważaniem
Grzegorz Moszczyński
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku

Terminarz otwierania mostu obrotowego w 2024 r.

W zakładce Terminarz mostu obrotowego został opublikowany terminarz otwierania mostu obrotowego w 2024 r.

Z poważaniem
Grzegorz Moszczyński
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku

Protesty rolników

W związku z protestami rolników, informuję o możliwości wystąpienia w najbliższych dniach utrudnień w ruchu drogowym na sieci dróg powiatowych w powiecie giżyckim.

Z poważaniem
Grzegorz Moszczyński
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku

Usuwanie awarii przepustu na ul. Gdańskiej

W związku z usuwaniem awarii przepustu na ul. Gdańskiej w Giżycku, informujemy o możliwości wystąpienia utrudnień w ruchu od dnia 21.09.2023 r. Prosimy o zwracanie uwagi na wprowadzoną czasową organizację ruchu.

Grzegorz Moszczyński
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku

Uwaga! Remont strategicznych dróg powiatowych Powiatu Giżyckiego w podziale na 5 części o łącznej długości 18,20 km – droga powiatowa nr 1740N na odcinku od dr. pow. nr 1738N do miejscowości Lipowo

Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku informuje, że w związku z realizacją zadania pn.: „Remont strategicznych dróg powiatowych Powiatu Giżyckiego w podziale na 5 części o łącznej długości 18,20 km”, na odcinku drogi powiatowej nr 1740N (dr. pow. nr 1738N Jurkowo – Lipowo – Gawliki Wlk.) od drogi powiatowej nr 1738N do miejscowości Lipowo, na długości 10,700 km mogą wystąpić utrudnienia w ruchu łącznie z czasową nieprzejezdnością wybranych odcinków drogi do dnia 07.06.2023 r. […]

Remont strategicznych dróg powiatowych Powiatu Giżyckiego w podziale na 5 części o łącznej długości 18,20 km

Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku informuje, że w związku z realizacją zadania pn.: „Remont strategicznych dróg powiatowych Powiatu Giżyckiego w podziale na 5 części o łącznej długości 18,20 km” mogą nastąpić utrudnienia w ruchu na następujących drogach: droga powiatowa nr 1740N (dr. pow. nr 1738N Jurkowo – Lipowo – Gawliki Wlk.) na odcinku od drogi powiatowej nr 1738N do miejscowości Lipowo, o długości 10,700 km (Gmina Kruklanki), droga powiatowa nr 1710N (Miłki […]

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1823N Sulimy – Kożuchy Wielkie w miejscowości Kruklin – Etap II

Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku informuje, że w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1823N Sulimy – Kożuchy Wielkie w miejscowości Kruklin – Etap II” mogą nastąpić utrudnienia w ruchu. Okres realizacji: kwiecień – wrzesień 2023 r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z/s w Gajewie, ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko Kierownik budowy: Przemysław Trejbszo Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych, […]

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1736N oraz drogi powiatowej nr 1734N w miejscowości Kruklanki – Etap I

Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku informuje, że w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1736N oraz drogi powiatowej nr 1734N w miejscowości Kruklanki – Etap I” mogą nastąpić utrudnienia w ruchu. Okres realizacji: kwiecień – wrzesień 2023 r. Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków Kierownik budowy: Adam Pistor Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko Inspektor nadzoru inwestorskiego: […]