Wykonawca robót:
Konsorcjum:
Lider: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.
ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Partner: „Altor” Spółka z o.o.
ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Wartość zadania: 1 199 995,21 zł

>> Zrealizowane inwestycje i zadania w trakcie realizacji.
>> Projekty realizowane z udziałem środków z funduszy krajowych.