Wykonawca robót:
BRUKLAND Piotr Dadełło,
ul. Perkunowska 25,
11-500 Giżycko

Wartość zadania: 22 813,43 zł
Długość odcinka: 65 m