Wykonawca robót:
JAKUB BUDOWNICTWO Jakub Wołczek,
ul. Wiejska 27,
11-500 Giżycko

Wartość zadania: 11 799,00 zł
Długość odcinka: 38 m