Przedmiotem zadania jest remont 7 obiektów inżynierskich w ciągu drogi powiatowej nr 1740N:
1. Urządzenie odwadniające w km 5+826,
2. Urządzenie odwadniające w km 6+879,
3. Urządzenie odwadniające w km 7+126,
4. Urządzenie odwadniające w km 7+797,
5. Urządzenie odwadniające w km 9+920,
6. Urządzenie odwadniające w km 10+110,
7. Urządzenie odwadniające w km 10+440.

Termin realizacji: październik 2022 – listopad 2022

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Roboty Ziemne
Eugeniusz Kielch
Możdżany 26/1
11-612 Kruklanki,

Całkowita wartość inwestycji: 148 500,00 zł

>> Zrealizowane inwestycje i zadania w trakcie realizacji