Celem realizacji zadania jest przebudowa al. 1 Maja w Giżycku na odcinku długości 0,367 km (od Komendy Powiatowej Policji w kierunku skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi). Dzięki wykonaniu inwestycji zwiększy się bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, poprawi płynność ruchu, komfort jazdy oraz estetyka otoczenia.
Planowane efekty zadania: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni, budowa chodnika po lewej stronie ulicy, wykonanie azylów dla pieszych z oznakowaniem interaktywnym, przebudowa zjazdów, budowa miejsc postojowych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie odwodnienia drogi.
Termin realizacji zadania: czerwiec 2020 r. – październik 2020 r.
Wartość inwestycji: 1 351 985,81 zł (brutto).

Frezowanie

Korytowanie

Stabilizacja cementem Rm = 2,5 MPa = 15 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm – warstwa dolna
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 gr 20 cm

Podbudowa z betonu asfaltowego KR-3 gr. 7cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego KR-3 gr. 5cm

Roboty ziemne chodniki parkingi

Budowa chodników parkingów

Po przebudowie:

>> Zrealizowane inwestycje i zadania w trakcie realizacji.
>> Projekty realizowane z udziałem środków z funduszy krajowych.