Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga.
Przedmiotem zadania jest remont pięciu odcinków dróg powiatowych:
– droga powiatowa nr 1740N (dr. pow. nr 1738N Jurkowo – Lipowo – Gawliki Wlk.) na odcinku od drogi powiatowej nr 1738N do miejscowości Lipowo, o długości 10,700 km (Gmina Kruklanki),
– droga powiatowa nr 1710N (Miłki – Lipińskie – Wydminy) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 656 do miejscowości Szczepanki o długości 2,200 km (Gmina Miłki),
– droga powiatowa nr 1740N (dr. pow. nr 1738N Jurkowo – Lipowo – Gawliki Wlk.) w msc. Gawliki Wielkie o długości 1,800 km (Gmina Wydminy),
– droga powiatowa nr 1833N (Kruklin – Siedliska – Lipińskie) na odcinku Kruklin – Siedliska o długości 2,000 km (Gmina Giżycko),
– droga powiatowa nr 1733N (gr. pow. – Knis – Ryn) na odcinku granica powiatu – Knis
o długości 1,500 km (Gmina Ryn)

Zakres prac na przedmiotowych odcinkach obejmować będzie m.in.: ścięcie i wykonie pobocza, regulację wysokościową istniejących zjazdów, wykonanie nasypu na poboczu, wyrównanie nawierzchni mieszanką kruszywa niezwiązanego, ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego, ustawienie tablic informacyjnych.

Całkowita długość odcinków: 18,20 km
Termin realizacji: wrzesień 2022 – październik 2023

Wykonawcą jest:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.,
ul. Węgorzewska 4, Gajewo, 11-500 Giżycko,

Całkowita wartość inwestycji: 16 892 005,00 zł
Dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości: 14 202 500,00 zł

>> Zrealizowane inwestycje i zadania w trakcie realizacji
>> Projekty realizowane z udziałem środków z funduszy krajowych