Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

Do zadań sekcji finansowo – administracyjnej należy w szczególności:

 • obsługa finansowo-księgowa ZDP
 • prowadzenie całokształtu spraw kadrowych i szkolenia pracowników
 • naliczanie płac
 • prowadzenie, przygotowywanie i realizacja przetargów zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych
 • prowadzenie kasy i wykonywanie czynności związanych z operacjami kasowymi
  i bankowymi
 • ubezpieczenie mienia i komunikacyjne
 • obsługa sekretariatu
 • prowadzenie czynności kancelaryjnych
 • prenumerata czasopism i publikacji
 • realizuje sprawy utrzymania i konserwacji zaplecza administracyjnego, instalacji
  i urządzeń biurowych oraz ustalaniem    procedur związanych z funkcjonowaniem biura
 • realizuje sprawy związane z zaopatrzeniem obwodu drogowego w materiały, sprzęt
  i środki transportowe
 • realizacja zadań bhp, ppoż oraz związanych z obroną cywilną

Kierownik sekcji: Jolanta Nowak-Król
e-mail: finanse@zdpgizycko.pl
tel.: 87 429 34 26 wew. 15