Wykonawca robót:
STRABAG Sp. z o.o., 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10
Wartość zadania: 2 587 551,14 zł

luty 2020:
– rozbiórka chodnika,
– korytowanie pod chodnik,
– ustawianie krawężnika i obrzeża

marzec 2020:
-korytowanie pod chodniki i zatoki autobusowe,
– ustawianie krawężników i obrzeży,
– wykonanie podbudów pod chodniki i zatoki autobusowe,
– wykonanie nawierzchni zatok autobusowych,
– wykonanie studni chłonnych,
– przestawianie i wymiana hydrantów

>> Zrealizowane inwestycje i zadania w trakcie realizacji.
>> Projekty realizowane z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych.