Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku

Dyrektor: Grzegorz Moszczyński

Adres:
powiat: giżycki,
województwo: warmińsko-mazurskie.
ul. Węgorzewska 4
11-500 Giżycko

tel./fax: (87) 429 34 26, tel. kom.: 781 979 700
tel. dyżurny – kontakt w sytuacjach awaryjnych: 693 979 706
E-mail: sekretariat@zdpgizycko.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ZDPGizycko/SkrytkaESP