Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Inwestycja realizowana będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach której przewidziano:
– opracowanie dokumentacji projektowej;
– wykonanie prac w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych polegających m.in na: doświetleniu przejścia dla pieszych dwoma latarniami z dedykowanymi oprawami oświetleniowymi LED, wymianie nawierzchni istniejącego chodnika na długości 120 m wraz z zastosowaniem płytek dla niewidomych na dojściach do przejść dla pieszych, montażu oznakowania pionowego w postaci znaków aktywnych trzeciej generacji D-6 z funkcją „kroczący ludzik” na tle fluorescencyjnym oraz wykonaniu oznakowania poziomego w formie biało-czerwonych pasów.
Wykonawca:
Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o. o. z/s w Gajewie
ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko

Okres realizacji zadania: październik 2021 – sierpień 2022

Całkowita wartość inwestycji: 132 618,00 zł
Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 106 094,40 zł