Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Inwestycja realizowana będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach której przewidziano:
– opracowanie dokumentacji projektowej;
– wykonanie prac w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych polegających m.in na: doświetleniu przejścia dla pieszych dwoma latarniami z dedykowanymi oprawami oświetleniowymi LED, wymianie nawierzchni ścieralnej jezdni na długości 140 m, budowie chodnika i dojść do przejścia dla pieszych wraz z zastosowaniem płytek dla niewidomych o łącznej długości 110, budowie środkowej wyspy dzielącej jezdnie wraz z azylem dla pieszych, montażu oznakowania pionowego w postaci znaków aktywnych trzeciej generacji D-6 z funkcją „kroczący ludzik” na tle fluorescencyjnym oraz wykonaniu oznakowania poziomego w formie biało-czerwonych pasów.

Wykonawca:
Krzysztof Szwejk LOG,
Bystry 5G, 11-500 Giżycko

Okres realizacji zadania: listopad 2021 – październik 2022

Całkowita wartość inwestycji: 317 219,00 zł
Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 200 000,00 zł