Zamówienia, dla których nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych:

Aktualne:

 

Rozstrzygnięte:

1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1823N Giżycko – Kożuchy Wlk. – Kruklin – Sucholaski od km 0+920 do km 1+465 i od km 9+148 do km 9+597.

2. Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej kosiarki bijakowej.

3. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1738N gr. pow. Kruklanki – Żywki – Mazuchówka, w Kruklankach.

4. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1738N gr. pow. Kruklanki – Żywki – Mazuchówka, w miejscowości Żywki.

5 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z przebudową odcinka drogi pow. nr 1734N  gr. pow. – Jeziorowskie – Kruklanki, koło miejscowości Brożówka.

6. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1726N Ryn – Stara Rudówka – dr. woj. nr 643, w miejscowości Stara Rudówka.

7. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez Kanał Kula w ciągu drogi pow. nr 1829N.