Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na ul. Świderskiej w Giżycku, droga powiatowa nr 1732N na odcinku od km 0+360 do km 0+405, na długości 45 m.
Zakres zadania obejmuje:
– montaż oznakowania pionowego – 2 znaki D-6 na tle fluorescencyjnym, znaki aktywne „kroczący ludzik” zasilane z paneli solarnych,
– oznakowanie poziome w formie biało-czerwonych pasów wykonanych w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej masy,
– montaż płytek z wypustkami w kolorze żółtym na dojściach do przejścia dla pieszych,
– ustawienie dwóch latarni doświetlających przejście dla pieszych bez doprowadzenia zasilania z istniejącego obwodu oświetleniowego,
– ustawienie dwóch latarni doświetlających obszar oddziaływania przejścia dla pieszych bez doprowadzenia zasilania z istniejącego obwodu oświetleniowego,
– ustawienie tablic informacyjnych

Wykonawca:
Krzysztof Szwejk LOG
Bystry 5G, 11-500 Giżycko

Okres realizacji zadania: październik 2023 – wrzesień 2024

Całkowita wartość inwestycji: 84 009,00 zł
Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 67 207,20 zł
Data podpisania umowy o dofinansowanie: październik 2023

>> Zrealizowane inwestycje i zadania w trakcie realizacji
>> Projekty realizowane z udziałem środków z funduszy krajowych