Przedmiotem zadania jest likwidacja miejsc niebezpiecznych na drodze powiatowej nr 1829N na odcinku od drogi wojewódzkiej 643 do mostu przez Kanał Kula, od km 0+607 do km 1+357.
Zakres zadania obejmuje: ścięcie pobocza, frezowanie profilacyjne, wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką kruszywa niezwiązanego, ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy.

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.
ul. Kolejowa 28,
05-300 Mińsk Mazowiecki

Okres realizacji: marzec-maj 2022
Wartość zadania: 359 544,38 zł
Długość odcinka: 0,750 km

>> Zrealizowane inwestycje i zadania w trakcie realizacji