Projekty realizowane z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych:
 1. Budowa chodnika wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1734N gr. pow. – Jeziorowskie – Kruklanki koło miejscowości Brożówka (przebudowa drogi)
 2. Remont mostu obrotowego nad Kanałem Łuczańskim w ciągu ul. Moniuszki w Giżycku
 3. Remont drogi powiatowej nr 1728N w msc. Jeziorko
 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1714N Wydminy – Wężówka – gr. pow.,
  w miejscowości Wężówka
 5. Przebudowa drogi pow. nr 1720N, na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 133002N do miejscowości Marcinowa Wola
 6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1736N Kruklanki – Pieczonki – Sulimy w miejscowości Sulimy
 7. Przebudowa al. 1 Maja w Giżycku
 8. Remont drogi powiatowej nr 1738N na odcinku Kruklanki – Żywki
 9. Celem zadania jest wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1738N na odcinku od km 1+720 do km 3+920 o długości 2,200 km, dzięki któremu poprawi się bezpieczeństwo uczestników ruchu, komfort jazdy oraz płynności ruchu.
  Planowane efekty zadania: wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką kruszywa niezwiązanego, wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy oraz remont istniejących zjazdów.
  Termin realizacji zadania: lipiec 2020 r. – październik 2020 r.

 10. Remont drogi powiatowej nr 1724N Wronka – Wilkasy
 11. Celem zadania jest wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1724N na odcinku od km 1+176 do km 2+246, o długości 1,070 km, dzięki któremu poprawi się bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, polepszy komfort jazdy i płynność ruchu.
  Planowane efekty zadania: wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką kruszywa niezwiązanego, wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy oraz remont istniejących zjazdów.
  Termin realizacji zadania: lipiec 2020 r. – październik 2020 r.

 12. Remont drogi powiatowej nr 1726N na odcinku Ryn – Stara Rudówka
 13. Droga powiatowa nr 1726N zlokalizowana jest w zachodniej części powiatu giżyckiego, w Gminie Ryn. Jest drogą klasy zbiorczej „Z”. Stanowi istotny element w układzie komunikacyjnym powiatu giżyckiego i Gminy Ryn, przebiega przez miejscowości Ryn i Stara Rudówka.Zadanie obejmuje remont drogi powiatowej nr 1726N na odcinku Ryn – Stara Rudówka, od km 3+837 do km 5+687, o długości 1850 m. Celem przedsięwzięcia jest wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej, a co za tym idzie poprawienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom ruchu.Planowane efekty zadania: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni z betonu asfaltowego, wzmocnienie konstrukcji drogi warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego oraz podbudową z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30, wykonanie poboczy, remont zjazdów.Termin realizacji zadania: październik-listopad 2020 r.