Przedmiotem zadania jest likwidacja miejsc niebezpiecznych na drodze powiatowej ul. Moniuszki w Giżycku od km 0+440 do km 0+490 oraz od km 0+767 do km 0+823 o łącznej długości 105 mb.
Zakres zadania obejmuje: frezowanie profilacyjne, regulację wpustów deszczowych, ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego, wymianę krawężnika, wykonanie oznakowania poziomego.

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
ul. Węgorzewska 4,
11-500 Giżycko

Okres realizacji: maj – czerwiec 2022
Wartość zadania: 98 230,88 zł
Długość odcinka: 0,080 km

>> Zrealizowane inwestycje i zadania w trakcie realizacji
>> Projekty realizowane z udziałem środków z funduszy krajowych