Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z/s w Gajewie
ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko

Zakres zadania obejmuje m.in. przebudowę istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z wymianą konstrukcji jezdni, budowę zatok autobusowych, budowę chodnika oraz wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej, odwodnienie drogi, przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych oraz przebudowę istniejącego skrzyżowania z drogą gminną nr 136045N.

Termin realizacji zadania: maj 2021 r. – listopad 2021 r.

Wartość inwestycji: 2 745 950,04 zł
Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości:
1 784 867,52 zł