Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółką z o.o., Gajewo, 11-500 Giżycko, ul. Węgorzewska 4
Wartość zadania: 2 008 350,33 zł (brutto)
Roboty dodatkowe: 74 572,13 zł (brutto)
Współfinansowanie:
Gmina Giżycko 454 695,19 zł
Fundusz Dróg Samorządowych 884 980,12 zł

>> Powrót do listy zrealizowanych zadań.