Główny Księgowy nadzoruje gospodarkę finansową Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku, odpowiada za realizację budżetu. Zajmuje się tworzeniem planów finansowych i polityką finansową. Zarządza finansami jednostki oraz przeprowadza wewnętrzne kontrole finansowe. Utrzymuje kontakty z instytucjami finansowymi, wykonawcami. Nadzoruje rachunkowość jednostki, wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi. Dokonuje kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym jednostki oraz prowadzi kontrolę kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych.

Główny księgowy: Iwona Osmolik
e-mail: ksiegowosc@zdpgizycko.pl
tel.: 87 429 34 26 wew. 20