Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o., 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10.
Wartość zadania: 292 243,46 zł (brutto).
Współfinansowanie: Miasto i Gmina Ryn 146 121,73 zł.

>> Powrót do listy zrealizowanych zadań.