Wykonawca robót:
Polski Asfalt Produkt Sp. z o.o., 07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2
Wartość zadania: 789 168,86 zł
Długość odcinka: 1850 mb

>> Zrealizowane inwestycje i zadania w trakcie realizacji.
>> Projekty realizowane z udziałem środków z funduszy krajowych.