Wykonawca robót:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółką z o. o., Gajewo,
ul. Węgorzewska 4,
11-500 Giżycko

Wartość zadania: 347 792,34 zł
Długość odcinka: 0,520 km