Plan rozwoju sieci drogowej i finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg powiatowych oraz drogowych obiektów inżynierskich powiatu giżyckiego na lata 2021-2028 – Plan stanowi załącznik do Uchwały Nr 308.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15 kwietnia 2021 r.

Plan zamówień publicznych – 2022 – wersja nr 1, wersja nr 2, wersja nr 3, wersja nr 4, wersja nr 5, wersja nr 6, wersja nr 7, wersja nr 8, wersja nr 9.

Plan zamówień publicznych – 2021 – wersja nr 1, wersja nr 2, wersja nr 3, wersja nr 4, wersja nr 5, wersja nr 6

Plan zamówień publicznych – 2021 – wersja nr 1, wersja nr 2, wersja nr 3, wersja nr 4, wersja nr 5, wersja nr 6

Plan zamówień publicznych – 2020

Plan zamówień publicznych – 2019

Plan zamówień publicznych – 2018

Plan zamówień publicznych – 2017