Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Zadanie polega na przebudowie drogi dla pieszych w msc. Sołtmany w ciągu drogi powiatowej nr 1738N na odcinku od km 8+880 do km 9+076 strona prawa, na długości
0,196 km.
Zakres zadania obejmuje:
– roboty rozbiórkowe (rozebranie krawężników betonowych i obrzeży, rozebranie nawierzchni drogi dla pieszych z betonowej kostki brukowej),
– mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi dla pieszych
– ustawienie nowych krawężników i obrzeży,
– wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej,
– ustawienie tablic informacyjnych

Wykonawca:
JAKUB BUDOWNICTWO Jakub Wołczek
ul. Wiejska 27, 11-500 Giżycko

Okres realizacji zadania: październik 2023 – wrzesień 2024

Całkowita wartość inwestycji: 119 699,00 zł
Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 95 759,20 zł
Data podpisania umowy o dofinansowanie: październik 2023

>> Zrealizowane inwestycje i zadania w trakcie realizacji
>> Projekty realizowane z udziałem środków z funduszy krajowych