Wykonawca robót:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółką z o. o., Gajewo, 11-500 Giżycko,
ul. Węgorzewska 4
Wartość zadania: 489 697,13 zł
Długość odcinka: 1070 mb

>> Zrealizowane inwestycje i zadania w trakcie realizacji.
>> Projekty realizowane z udziałem środków z funduszy krajowych.