1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1706N Konopki Wlk. – Talki – Ranty – Wydminy na odcinku Cybulki – Wydminy
 2. Remont drogi powiatowej nr 1803N na odcinku Guty – do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 592
 3. Remont drogi powiatowej nr 1726N na odcinkach Ryn – Stara Rudówka – do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 643
 4. Remont drogi powiatowej nr 1738N na odcinku Kruklanki – Żywki
 5. Utwardzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1708N w msc. Bielskie
 6. Remont dr. pow. nr 1708N na odcinku za msc. Danowo do granicy powiatu
 7. Likwidacja miejsc niebezpiecznych na drogach powiatowych
 8. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Stanisława Moniuszki i al. Wojska Polskiego w Giżycku
 9. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie
 10. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1734N i drogi gminnej nr 129021N (w msc. Sołdany)
 11. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. 22 lipca w m. Kruklanki
 12. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Mazurskiej w m. Rydzewo
 13. Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1616N w Słabowie
 14. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. 22 Lipca w Kruklankach
 15. Budowa przejścia dla pieszych na ul. Białostockiej w Giżycku
 16. Budowa przejścia dla pieszych na ul. Smętnej w Wydminach
 17. Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Antonowskiej w Giżycku
 18. Remont chodnika w ciągu dr. pow. nr 1738N w msc. Sołtmany – etap 1
 19. Remont chodnika w ciągu dr. pow. nr 1738N w msc. Sołtmany – etap 2
 20. Budowa chodnika przy dr. pow. nr 1791 N w m. Stara Rudówka
 1. Przebudowa al. 1 Maja w Giżycku, na odcinku od skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi do skrzyżowania z ul. Kasztelańską
 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1823N Giżycko – Kożuchy Wielkie – Kruklin – Sucholaski na odcinku miejscowości Kożuchy Wielkie
 3. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych – zatoki autobusowe, chodniki:
  1. Zadanie nr 1) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1726N w miejscowości Stara Rudówka
  2. Zadanie nr 2) Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 1734N w miejscowości Sołdany
  3. Zadanie nr 3) Przebudowa ul. Suwalskiej w Giżycku na odcinku od ul. Obwodowej do ul. Przemysłowej (budowa zatoki autobusowej)
  4. Zadanie nr 4) Remont chodnika ul. Traugutta w Giżycku
 4. Realizacja zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych zamiejskich:
  1. Zadanie 1) Wzmocnienie nawierzchni drogi pow. nr 1726N Ryn – Stara Rudówka
  2. Zadanie 2) Utwardzenie drogi pow. nr 1833N Siedliska – Lipińskie w miejscowości Lipińskie
  3. Zadanie 3) Utwardzenie drogi pow. nr 1827N Pieczonki – Kożuchy Wielkie w miejscowości Nowe Sołdany
 5. Realizacja zadań remontowych na drogach powiatowych zamiejskich:
  1. Zadanie nr 1) Remont drogi pow. nr 1710N na odcinku Lipińskie – Wydminy
  2. Zadanie nr 2) Remont drogi pow. nr 1823N na odcinku Upałty – Kruklin
  3. Zadanie nr 3) Remont drogi pow. nr 1791N Skop – Stara Rudówka, na odcinku Skop–Monetki
 6. Likwidacja przełomów na drogach powiatowych zamiejskich
 7. Podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1738N, na odcinku gr. pow. – Kruklanki
 8. Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1857N na odcinku Orłowo-Gajrowskie
 9. Remont chodnika na ul. Białostockiej w Giżycku
 10. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1742N w miejscowości Boćwinka
 11. Remont drogi powiatowej 1702N na odcinku gr. pow. (Odoje) – Pańska Wola i drogi powiatowej 1942N na odcinku Zelki – gr. pow. (Stare Juchy)