Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., Gajewo, 11-500 Giżycko, ul. Węgorzewska 4
Wartość zadania: 249 863,87 zł (brutto)

 1. droga powiatowa nr 1742N – w miejscowości Boćwinka
  od km 1+970 do km 2+012, długość 0,042 km;
 2. droga powiatowa nr 1738N – na odcinku Kruklanki – Żywki
  od km 4+106 do km 4+136, długość 0,030 km;
 3. droga powiatowa nr 1740N – w miejscowości Możdżany
  od km 3+882 do km 3+952, długość 0,070 km;
 4. droga powiatowa nr 1706N – na odcinku Konopki Małe – Talki
  od km 3+727 do km 3+800, długość 0,073 km;
 5. droga powiatowa nr 1833N – na odcinku Kruklin – Siedliska
  od km 1+424 do km 1+474, długość 0,050 km.

>> Powrót do listy zrealizowanych zadań.