Drogi powiatowe zamiejskie

Mapa dróg powiatowych zamiejskich

Drogi powiatowe miejskie

Mapa dróg powiatowych miejskich w Giżycku

Mapy tematyczne


Mapa nawierzchni dróg
Mapa zimowego utrzymania dróg
Mapa stanu nawierzchni dróg – rok 2020
Mapa wizualnej oceny stanu nawierzchni dróg – rok 2020
Mapa ograniczenia tonażu
Mapa przystanków
(mapy tematyczne zostały wykonane w ramach realizacji projektu E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Giżycku wraz z uruchomieniem e-usług)

Obiekty mostowe

Wykaz obiektów mostowych na terenie powiatu giżyckiego:
– mosty (wykaz)
– przepusty (wykaz)

Mapa obiektów mostowych na terenie powiatu giżyckiego
Mapa_3_siec_drog_powiatowych_z_zaznaczonymi_mostami_2020