Terminarz mostu obrotowego w Giżycku na 2022 rok

1) W miesiącach kwiecień – czerwiec oraz wrzesień – październik 2022 r., z wyłączeniem weekendu majowego oraz czerwcowego (29 kwietnia – 4 maja, 15 czerwca – 19 czerwca), w przypadku potrzeby uruchomienia przeprawy, obiekt będzie otwierany dla ruchu wodnego po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą mostu. Godzinę przeprawy będzie ustalać obsługa w niżej wymienionych godzinach:
W przypadku jeżeli jednostka pływająca nie powiadomi o chęci przepływu a dopłynie do obiektu mniej niż 15 minut przed otwarciem mostu dla ruchu kołowego będzie zmuszona do oczekiwania na kolejne otwarcie.

Otwierany dla ruchu wodnego Otwierany dla ruchu kołowego
10:35 – 11:05 11:10 – 12:00
12:05 – 12:55 13:00 – 13:30
13:35 – 14:25 14:30 – 16:30
16:35 – 17:55 18:00 – 10:30

2) W dniach 1 lipca – 31 sierpnia 2022 r., a także w weekend majowy i czerwcowy (29 kwietnia – 4 maja, 15 czerwca – 19 czerwca), most otwierany będzie dla ruchu wodnego i przejezdny dla ruchu kołowego w niżej wymienionych godzinach:

Otwierany dla ruchu wodnego Otwierany dla ruchu kołowego
8:05 – 8:25 8:30 – 10:30
10:35 – 11:05 11:10 – 12:00
12:05 – 12:55 13:00 – 13:30
13:35 – 14:25 14:30 – 16:30
16:35 – 17:55 18:00 – 18:30
18:35 – 18:55 19:00 – 8:00

W okresie listopad – marzec most będzie zamknięty dla ruchu wodnego.
Pojazdy i jednostki pływające uprzywilejowane, biorące udział w akcjach ratunkowych będą przepuszczane, a most będzie dla nich otwierany i przejezdny poza ustalonymi godzinami, zarówno dla ruchu kołowego jak i wodnego.

Kontakt telefoniczny do obsługi mostu – w celu uzgodnienia otwarcia: 726 888 878.

Zarządzający obiektem – Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku – kontakt w sytuacjach awaryjnych: 693 979 706.

  Uwaga:
W przypadku realizacji w bieżącym roku zadania pn. „Przebudowa i umocnienie Kanału Łuczańskiego (Giżyckiego) w km 61+80 – 63+93 szlaku głównego Pisz-Węgorzewo” terminarz ulegnie zmianie.
 

 

Terminarz do pobrania (pdf)