Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Inwestycja realizowana będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach której przewidziano:
– opracowanie dokumentacji projektowej;
– wykonanie prac w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych polegających m.in na: doświetleniu przejścia dla pieszych dwoma latarniami z dedykowanymi oprawami oświetleniowymi LED, wymianie nawierzchni ścieralnej jezdni na długości 200 m, budowie zatoki autobusowej, budowie chodnika i dojść do przejścia dla pieszych wraz z zastosowaniem płytek dla niewidomych o łącznej długości 125 m, montażu oznakowania pionowego w postaci znaków aktywnych trzeciej generacji D-6 z funkcją „kroczący ludzik” na tle fluorescencyjnym oraz wykonaniu oznakowania poziomego w formie biało-czerwonych pasów.

Wykonawca:
Krzysztof Szwejk LOG,
Bystry 5G, 11-500 Giżycko

Okres realizacji zadania: listopad 2021 – październik 2022

Całkowita wartość inwestycji: 389 297,00 zł
Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 200 000,00 zł