Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Przedmiotem zadania jest remont dwóch odcinków dróg powiatowych:
– droga powiatowa nr 1718N droga krajowa nr 63 (Ruda) – Rydzewo – Jagodne Małe na odcinku od km 6+550 do km 7+750.
– droga powiatowa nr 1829N droga wojewódzka nr 643 Paprotki – droga powiatowa nr 1839N na odcinku od km 1+875 do km 2+875.
– wraz ze skrzyżowaniem tych dróg.
Zakres remontu drogi powiatowej nr 1718N obejmuje: ścięcie pobocza, wyrównanie nawierzchni mieszanką kruszywa niezwiązanego, ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego, remont zjazdów i zatoki autobusowej oraz wykonanie poboczy.
Remont drogi na przedmiotowym odcinku zakłada:
– kategoria ruchu KR2
– szerokość jezdni 5,5 m
– szerokość poboczy 0,75 m
– długość odcinka 1,200 km
Zakres remontu drogi powiatowej nr 1829N obejmuje: ścięcie pobocza, wyrównanie nawierzchni mieszanka kruszywa niezwiązanego, ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego, remont zjazdów oraz wykonanie poboczy.
Remont drogi na przedmiotowym odcinku zakłada:
– kategoria ruchu KR2
– szerokość jezdni 5,5 m
– szerokość poboczy 0,75 m
– długość odcinka 1,000 km
Termin realizacji: kwiecień 2022 – listopad 2022

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.,
ul. Węgorzewska 4, Gajewo, 11-500 Giżycko,

Całkowita wartość inwestycji: 1 649 468,87 zł
Dofinansowano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 1 154 628,20 zł

>> Zrealizowane inwestycje i zadania w trakcie realizacji
>> Projekty realizowane z udziałem środków z funduszy krajowych