Wykonawca: BRUKLAND Piotr Dadełło, ul. Perkunowska 25, 11-500 Giżycko
Wartość zadania: 39 348,15 zł (brutto)
Roboty dodatkowe: 498,15 zł (brutto)
Współfinansowanie: Gmina Kruklanki 30 000,00 zł.

>> Powrót do listy zrealizowanych zadań.