Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o., 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10.
Wartość zadania: 241 768,92 zł (brutto).

>> Powrót do listy zrealizowanych zadań.