Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o., 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10.
Wartość zadania: 329 962,74 zł (brutto).

>> Powrót do listy zrealizowanych zadań.