Remont drogi powiatowej nr 1738N na odcinku Kruklanki – Żywki
Wykonawca robót:
Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 12,
19-400 Olecko
Wartość zadania: 934 987,44 zł
Długość odcinka: 2200 mb

>> Zrealizowane inwestycje i zadania w trakcie realizacji.
>> Projekty realizowane z udziałem środków z funduszy krajowych.